JaneDoan

EURGBP H1 Gía xuống

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Bán và TP như chart
Giao dịch đang hoạt động: Sell tiếp TP tại 0.85
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đạt Tp. Bạn nào còn lệnh có thể thả. Sl Chặt