cuongdongphu

SHORT EURGBP

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Break trend và đang retest lại ngưỡng hỗ trợ cứng
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.