Anhthuc

Phân tích xu hướng EURGBP - H4 - ngày 19/08

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tuần vừa rồi, kết thúc là cây nến bearish engulfing , kết thúc chuỗi 14 tuần tăng giá liên tiếp của cặp tiền này.
Cho thấy áp lực bán xuống tại vùng này khá lớn.

Nhiều khả năng tuần này giá tiếp tục giảm.

Tại H4, giá khả năng hình thành mô hình Vai - Đầu - Vai như hình vẽ, giá đang trong quá trình hình thành vai phải.

Mọi người có thể SELL trực tiếp giá hiện tại hoặc chờ SELL tại vùng 0.918
Mục tiêu giá sẽ về vùng 0.904 - 0.894
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.