NguyenThang33

Phân tích căp Eur/Gbp - Xu hướng LONG

Giá lên
NguyenThang33 Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Phân tích trên khung H4: Giá đang trong trạng thái quá mua, được xác nhận bằng chỉ số RSI
Khung D1: Giá đang lưỡng lự trong suốt tuần qua, cho đến điểm break và đóng cửa trên EMA20 EMA50 Daily.
Dự đoán giá sẽ tăng, Target giá sẽ TP tại 0.91000, SL 0.88450
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.