FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EUR/GBP đã tạo mô hình vai đầu vai.
Theo quan điểm cá nhân giá sẽ đi lên trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.