tieulong293

không Buy Eur/GBP thì khi nào buy

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
với 3 Khung H1, H4, D1 của cặp Eur/gbp đều có hỗ trợ khá tốt, riêng khung H1 thì giá đã rớt xuống đáy trong vòng khoảng 1 tháng nay. về phân tích kĩ thuật là vậy. còn về tin tức từ brexit. ta đã chứng kiến giá của GBP giảm và rồi hồi lên 1 cây khoảng tầm 200 pip tuần qua, và ngày nay giá của GBp cũng có vẻ ngược lại, tăng lên một hồi dài và cần có sự điều chỉnh. nên dự đoán cặp EUR/GBP sẽ tăng . Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.