hoanglh2703

Buy EG với rủi ro cao

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Trên khung H4 EG đang tiếp cận vùng cản dưới, giá đã có tạo 1 nền giá trước đó và đi lên, hiện tại giá đang tiếp cận trở lại
Buy now, sl ngay dưới râu nến vùng cản trước và tp tối thiểu 3R

Chỉ là nơi để chia sẻ trải nghiệm cá nhân về trading, không đặt nặng share kèo hay tuyển ref. Mong tìm được những người cùng đam mê để chia sẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.