vinhnguyen259

nhật kí phân tích số 1

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
chủ nhật vẽ bậy mà thấy giá đi đúng phết, hy vongj hình thành mô hình 3 đỉnh 3 đáy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.