ngobao1975

Xu hướng EG từ 29/4

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang sideway, giá đã chạm kháng cự 0.867-0.878. Sell giá hiện tại , TP1 vùng 0.857-0.859, TP2 vùng 0.852-0.854. SL tại 0.873
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Lệnh Sell đã chạm TP1 và TP2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.