Mr_Fly

EURGBP Ngắn Hạn

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
chỉ báo động lượng RSI đang đi vào 1 mô hình nêm biên độ giao động đang được thu hẹp lại.
xét trên biểu đồ dao động nến giá EURGBP đang gặp 1 vùng hỗ trợ mạnh ở phía 0.892
1 mô hình vai đầu vai gần như đã được hoàn thành điều đó mở ra 1 cơ hội buy ngắn hạn cho EURGBP tại thời điểm này.
mục tiêu hướng tới sẽ là vùng 0.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.