SonPriceAction

EURGBP sell stop

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Short term eurgbp đang có downtrend trên h4. giá đã hồi về và cho thấy có khả năng tiếp túc giảm. Sell stop EURGBP như biểu đồ