OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Vào lệnh buy luôn nhé mn . xin lỗi tôi bận thấy buy rất đẹp nên vào báo vội không kịp để nói dài dòng.Ai muốn hỏi cứ ib hoi mình nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.