OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Vào lệnh buy luôn nhé mn . xin lỗi tôi bận thấy buy rất đẹp nên vào báo vội không kịp để nói dài dòng.Ai muốn hỏi cứ ib hoi mình nhé