minhvutnt

EURGBP - Sóng hồi

Giá xuống
minhvutnt Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
BUY EURGBP now 0.90628
SL: 0.908
TP: 0.899
Bình luận:
Close TP 0.9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.