GAMOFX

EURGBP TĂNG MẠNH NHỊP SAU KHI ĐÃ FAKEY

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
xin chào các bạn, về dài hạn tôi vẫn nghiêng về BUY EG, tuy nhiên ngắn hạn bạn có thể sai, tín hiệu buy EG lần 1 tuy sai, lần này thị trường cũng đã xuất hiện thêm các điều kiện chắc chăn hơn nên tôi sẽ tham gia lại chiến lược buy EG 1 lần nữa.
đây là quan điểm của tôi, nhớ follow yutube đã link trên đây để trực tiếp review lệnh của tôi nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.