anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURGBP 05/01/2022

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
eg chờ sell tại vùng giá màu cam sl 30 pip
Lưu ý: nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản