MCHTRADING

Chiến lược giao dịch EUR/GBP tuần tới

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EUR/GBP đang tiến tới ngưỡng hỗ trợ quan trọng ,vùng demand zone d1 w1,Do vậy sẽ ưu tiên canh buy lại eur/gbp
buy eurgbp 0.88900-0.890x SL 0.88600 TP 0.89500 TP2 0.90010
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.