SonPriceAction

EURGBP canh sell

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang trending đepn trên khung tg d1, canh sell khi giá hồi lên yeues và sau đó xuất hiện các tín hiệu đảo chiều để get short trên d1