thanhphungfx

PHÂN TÍCH EG 06/11

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mọi thắc mắc về phân tích cũng như góp ý về ý tưởng vui lòng comment
Rất vui được giao lưu cùng mọi người!!!
Hoặc liên hệ trực tiếp qua facebook: thanhphungfx
Website: thanhphung.com
Thank For Watching!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.