maivanhai

EURGBP đánh xuống.

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tuần vừa rồi đánh dấu sự đi xuống mạnh mẽ của giá và phá luôn vùng hỗ trợ mạnh trước đó. Tuần vẫn là sideway. Cặp tiền này là một cặp đẹp để follow tuần tới. Mục tiêu có thể là 0.87