AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH EURGBP H1 - 17:11 (GMT+7) 07-11-2018

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
NHẬN ĐỊNH
- Thị trường đã hoàn thành xong mô hình 5 sóng trong pha sóng Chủ
- Sóng 5 hoàn tất mô hình Ending Diagonal
KẾT LUẬN
- Có thể Buy ngắn hạn tại các kháng cự 0.236 và 0.382 do Fibonacci vẽ ra