FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
H4 Giá lên đến đường xu hướng giảm phản ứng tạo mô hình 2 đỉnh
H1 hiện tại đã tạo cấu trúc giảm rõ ràng.
Nhận định, chờ giá hồi lên sell xuống

Sell limit: 0.85195
SL: 0.85415
TP: 0.84558

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.