Atptrading271

EURGBP giá xuống

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá có thể quay về lại vùng hỗ trợ, sau đó sẽ có 1 đợt tăng mạnh .

Inbox để nhận được hỗ trợ.