SonPriceAction

EURJPY canh sell

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY hồi về và tạo mo hình bearish fakey trên d1, + với price action nến bearish engulfing tuần trước đó cho thấy 1 setup tiềm năng để sell xuống. Canh sell khi giá đóng cửa dưới mô hình fakey ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.