SwedishDad

EURJPY đã có trend ngắn hạn confirmed sẽ chạy xuống theo trend D

Giá xuống
SwedishDad Pro+ Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sau vài ngay chạy ngang tỉ giá EURJPY đã có dấu hiệu của 1 trend xuống trong H1.
Đây có thể là tín hiệu tốt bán xuống theo xu hướng ngày.
Tôi sẽ đợi giá về vùng 118.000 và xem xét bán xuống.
Giao dịch đang hoạt động:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.