DvDfx27

Cơ hội cho EURJPY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Setup GIMMEE cho range.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: giá chạm đúng và phản ứng với vùng congestion,cân nhắc giữ hay thoát lệnh.

Bình luận: tiếp tục giữ lệnh vì xuất hiện pinbar cũng là inside bar của nến trước đó
dời sl như hình.
Bình luận: giá tiếp tục tăng theo mục tiêu sau khi có một nến giảm lớn.HOLD.
Bình luận: lệnh đã hit sl.