DvDfx27

Cơ hội cho EURJPY

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Setup GIMMEE cho range.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
giá chạm đúng và phản ứng với vùng congestion,cân nhắc giữ hay thoát lệnh.

Bình luận:
tiếp tục giữ lệnh vì xuất hiện pinbar cũng là inside bar của nến trước đó
dời sl như hình.
Bình luận:
giá tiếp tục tăng theo mục tiêu sau khi có một nến giảm lớn.HOLD.
Bình luận:
lệnh đã hit sl.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.