LuTienSinh

EURJPY: Sell theo xu hướng!

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Phe Mua làm chủ cuộc chơi
EURJPY ở H4 thể hiện phe Mua đang làm chủ hoàn toàn tình hình. Kì vọng EURJPY sẽ hồi giảm điều chỉnh vể quanh vùng 121.400 thì có thể chấp nhận Buy vì đây là vùng hỗ trợ hợp lưu cùng với 02 Trendline tăng trưởng, với TP tại 122.200 và Stoploss nếu giá vượt quá vùng 121.000.
Chúc anh em toàn thây!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.