GhostTraderIndexs

EJ khả năng tăng mạnh

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Dài hạn sẻ bậc tăng lên vùng 124.740
Trong tuần này và tuần tới khả năng lên vùng 127.621
Mọi người like theo dõi nhé :)))))))))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.