NamHenry

Cặp tiền EUR/JPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy giá hiện tại
vùng giá kì vọng: 127.xx-129xx
Đóng lệnh: dừng lỗ: đã đóng lệnh do không đi đúng kì vọng