ngobao1975

Xu hướng EJ từ 4/11

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ đã thoát khỏi kênh giá giảm và đang trong xu hướng tăng, giá đang sideway áp lực giảm, khả năng sẽ cho sóng hồi. Về khung thời gian nhỏ hơn đợi tín hiệu PA cho đỉnh thì SELL , vùng TP và SL như trên chart.

**********************************************Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ. Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.