Linhsea

Buy EURJPY và EURCAD

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY
Mua theo phương pháp dao găm của Sanh ở khung h4
Quan sát xu hướng: Khung D, h4, h1 đang ở xu hướng giảm, giá phá qua vùng cản 128 rồi quay lên đâm thủng cản, khối lượng giao dịch tăng đều
Mua ở vùng giá: 128
TP: 130.200
SL: 127.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.