PKTeam

Nhận định trung và dài hạn EURJPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Xu hướng tháng: Giảm
Xu hướng tuần: Giảm
Xu hướng ngày: Giảm
Canh bán EURJPY là chiến lược hợp lý cho thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, lưu ý giá đang tiến về vùng Demand tháng và tuần.
Chú ý theo dõi và không bán tiếp khi giá đi về vùng này.
Ngoài ra có thể canh Buy ngược hướng khi giá chạm về Demand ngày và phá vỡ trendline giảm.

#pkteam
#SupplyDemand
#Nguyễn_Chí_Thanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.