PKTeam

Nhận định trung và dài hạn EURJPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Xu hướng tháng: Giảm
Xu hướng tuần: Giảm
Xu hướng ngày: Giảm
Canh bán EURJPY là chiến lược hợp lý cho thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, lưu ý giá đang tiến về vùng Demand tháng và tuần.
Chú ý theo dõi và không bán tiếp khi giá đi về vùng này.
Ngoài ra có thể canh Buy ngược hướng khi giá chạm về Demand ngày và phá vỡ trendline giảm.

#pkteam
#SupplyDemand
#Nguyễn_Chí_Thanh