trum98pk

Phân tích cơ bản eurjpy - Định hướng giao dịch trong tuần tới

Giá xuống
FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
hành động giá đã thoát ra khỏi inside bar tiếp diễn.khả năng cao giá phá qua vùng hổ trợ 119.200.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.