NguyenThang33

EJ - mô hình cánh dơi

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Hy vọng giá sẽ đi theo đúng mô hình và vẫn giữ nguyên trend xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.