maivanhai

EJ sell xuống

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Những gì thị trường hiện tại đang cho thấy sự đi xuống của giá đã quay trở lại. Có thể đánh xuống cặp này, mục tiêu là đáy cũ