maivanhai

EJ sell xuống

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Những gì thị trường hiện tại đang cho thấy sự đi xuống của giá đã quay trở lại. Có thể đánh xuống cặp này, mục tiêu là đáy cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.