Trade5Day

Bán tại điểm hợp lưu và vùng giá mạnh

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ đợi bán theo vùng mất cân bằng mạnh mẽ