NikolaTesla_XL

EURJPY Bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Biểu đồ cho chúng ta thấy
- Giá quá khứ gần chạy lên xuống trong hai đường song song theo sóng giảm (rectangle)
- Tuy nhiên gần đây giá đã phá vỡ cái mô hình trên.
- Đồng thời RSI cho thấy sự phân kỳ đáy mạnh.
- Giá hiện tại đã nằm trên EMA50
=> Chúng ta duy nhất chỉ BUY, không SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.