OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
2 kịch bản dành cho EJ