FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cặp EUR/JPY đẵ tạo mô hình vai đầu vai.
Theo quan điểm của tôi nếu giá breakout khỏ vùng kháng cự 132.565 giắ sẽ lên và cán mốc 134.173.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.