Sinvestvn

EURJPY break kênh giá giảm => SELL khi giá điều chỉnh

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY breakout kênh giá giảm với lực rất mạnh (những nến H4 tăng có thân rất lớn).
Hiện tại EURJPY đang điều chỉnh ở mức Fibonacci Retracement 38.2.
Chờ BUY tại vùng Fibo 50 - 76.4.
SL tại 119.90
TP tại 122.15
GOOD LUCK!

===================
Truy cập Sinvest,vn - website chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tâm lý giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.