vegas9999

EURJPY 2 đỉnh

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY 2 đỉnh canh vùng hồi giá 121.000 - 121.150 để vào lệnh sell
có 2 TP theo hình vẽ
TP 1 120.050
TP 2 118.550
Stoploss 121.580
Bình luận: Lệnh này vẫn còn tác dụng