vegas9999

EURJPY 2 đỉnh

Giá xuống
vegas9999 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY 2 đỉnh canh vùng hồi giá 121.000 - 121.150 để vào lệnh sell
có 2 TP theo hình vẽ
TP 1 120.050
TP 2 118.550
Stoploss 121.580
Bình luận:
Lệnh này vẫn còn tác dụng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.