FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Nhồi lệnh mua lên. Lưu lại làm nhật ký giao dịch. Mua lên