TAMLUXURY_TRADING

PLAN EUR / JPY 1/04 giá có thể giảm tiếp diễn về 162.00

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
PLAN EUR / JPY theo PTKT đang bám theo đà giảm của MA20. Tại khu vực 163.350 sẽ giảm tiếp diễn nếu như giá vẫn duy trì dưới khu vực này, do đây là vùng phá vỡ trước đó, giá Breakout và retest lại.
--------------------------------
Chiến lược giao dịch EUR / JPY
SELL 163.350 / 163.450
SL 163.700
TP 162.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.