Mrleea94

EURJPY - Sách giáo khoa bảo gì?!!

OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Điểm SELL tiềm năng!

Bình luận