Blogngoaihoi

EURJPY 3/12- Hỗ trợ quan trọng-Blog ngoại hối

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kèo 2: EURJPY 3/12- Hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 127.6, Stop 127.2, TP 128.4