FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Trong khung m30 giá vừa phá đỉnh cũ.

Hiện tại giá đang hồi về vùng Hiddenbase và đã quét râu qua khỏi vùng này.

Chờ tín hiệu đảo cấu trúc ở khung nhỏ hơn để entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.