EricNguyenICA

Vẫn theo thõi để thêm entry Sell.

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kế hoạch trong tuần của mình cho cặp EJ
anh em có thể nhìn theo lực nến mà canh vào lệnh nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.