smallturtle

Bán EUR/JPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Biểu đồ H4: Cấu trúc giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá bán: Giá hiện tại 131.052
+ Giá cắt lỗ: 131.397
+ Giá chốt lời: 129.898