SonPriceAction

EURJPY sell tại giá thị trường

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY đã tiếp cận kênh trên của channel tăng và có dấu hiệu đi xuống bằng các cây nến pinbar và momentum mạnh trên h4, sell tại giá thị trường SL TP như trên hình