HOANG_XUAN_TUNG_FX

Sell EURJPY- H1

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Xin chào ae. Chúc ae đầu tuần xanh pips.
Lâu lắm rồi mới trở lại thị trường, hiện mình đanh có view cặp EJ giảm nên thử đề xuất một vài điểm sell,
AE tham khảo.
Good luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.