hoangvuanh7693

Xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Xu hướng tăng đang được hình thành, mọi người nhớ canh mua lên khi có tín hiệu đẹp, vùng mua thì như trong hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.